Digital Signage

พบทั้งหมด 26รายการ
Digital Signage 24/7 32"
...

 • ขนาด : 32 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.

Digital Signage 24/7 43"
...

 • ขนาด : 43 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 50"
...

 • ขนาด : 50 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 65"
...

 • ขนาด : 65 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 75"
...

 • ขนาด : 75 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 86"
...

 • ขนาด : 86 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 24/7 100"
...

 • ขนาด : 100 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช : 120Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 43"
...

 • ขนาด : 43 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 50"
...

 • ขนาด : 50 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 65"
...

 • ขนาด : 65 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 75"
...

 • ขนาด : 75 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Digital Signage 18/7 86"
...

 • ขนาด : 86 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : DLED
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • มุมมองภาพ178°(H) / 178°(V)
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
Window Facing 49"
...

 • ขนาด : 49 นิ้ว
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 2500 nits
 • อัตราความคมชัด1300 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)
Window Facing 49"
...

 • ขนาด : 49 นิ้ว
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 3500 nits
 • อัตราความคมชัด1300 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)
Window Facing 49"
...

 • ขนาด : 49 นิ้ว
 • ความละเอียด : 3840 x 2160
 • ความสว่าง : 4500 nits
 • อัตราความคมชัด1300 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)
Window Facing 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 2500 nits
 • อัตราความคมชัด1000 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 6ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)
Window Facing 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 3500 nits
 • อัตราความคมชัด1000 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 6ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)
Window Facing 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 4500 nits
 • อัตราความคมชัด1000 : 1
 • เวลาตอบสนอง : 6ms
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • มุมมองภาพ : 178°(H) / 178°(V)