Video Wall

พบทั้งหมด 3รายการ
Video Wall 48.5"
...

 • ขนาด : 48.5 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : D-LED
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1000 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • การวางจอ : แนวตั้งและแนวนอน
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • สีที่แสดง : 1.07B ( 10bit )

Video Wall 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : D-LED
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • การวางจอ : แนวตั้งและแนวนอน
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • สีที่แสดง : 1.07B ( 10bit )
Video Wall 55"
...

 • ขนาด : 55 นิ้ว
 • แผงหน้าจอ : D-LED
 • ความละเอียด : 1920 x 1080
 • ความสว่าง : 500 cd/m²
 • อัตราความคมชัด1200 : 1
 • ความถี่ในการรีเฟรช60Hz
 • การวางจอ : แนวตั้งและแนวนอน
 • อายุการใช้งาน : 50,000 ชม.
 • เวลาตอบสนอง : 8ms
 • สีที่แสดง : 1.07B ( 10bit )