ผลงาน

Video Wall

งานติดตั้ง Video wall ขนาดใหญ่ ณ กรมสรรพากร
Detail more..
Video Wall 3×9 ทำให้องค์กรก้าวสู่ยุคดิจิตอลอีกขั้น
Detail more..
ผลงานการติดตั้ง Video wall (Wall to Wall) International SOS Services (Thailand) Limited
Detail more..
ผลงานติดตั้ง Video wall ที่บริษัท SCG (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด)
Detail more..
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เลือกใช้บริการจากเราด้วยการติดตั้ง Video wall
Detail more..
ผลงานการติดตั้งจอ Video wall จาก บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Detail more..
กองบังคับการตำรวจจราจร (บก. จร.) ตัดสินใจเลือกใช้ Video wall เพื่อให้สื่อมีเดียมีคุณภาพมากขึ้น
Detail more..
หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับการติดตั้งจอ Video wall
Detail more..