ผลงาน

Interactive

หมดเวลาใช้จอแบบดั้งเดิม อบต. หนองระลอก จ.ระยอง เลือกแทนที่ด้วยกระดาน Interactive
Detail more..
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ Interactive เพื่อผลลัพธ์การประชุมที่ดีกว่า
Detail more..
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระดาน Interactiveโรงเรียนสาธิตนานาชาติเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMIDS)
Detail more..
ศูนย์การทางอากาศจ.นครราชสีมา ยกระดับการประชุมด้วยกระดาน Interactive แบรนด์ Hisense
Detail more..
งานติดตั้ง Interactive บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับสายงานการผลิตและใช้ในออฟฟิศ
Detail more..