ศูนย์การทางอากาศนครราชสีมา Interactive Hisense

ศูนย์การทางอากาศจ.นครราชสีมาเลือกและไว้วางใจที่นำกระดาน Interactive จากเราในแบรนด์ Hisense

เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้เวลาประชุมเป็นเรื่องง่ายและมีลูกเล่นมากขึ้น