ศูนย์การทางอากาศจ.นครราชสีมา ยกระดับการประชุมด้วยกระดาน Interactive แบรนด์ Hisense

ศูนย์การทางอากาศจ.นครราชสีมาเลือกและไว้วางใจที่นำกระดาน Interactive จากเราในแบรนด์ Hisense

เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้เวลาประชุมเป็นเรื่องง่ายและมีลูกเล่นมากขึ้น