โรงเรียนสาธิตนานาชาติเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMIDS) Interactive

โรงเรียนชื่อดังอย่างสาธิตนานาชาติเจ้าคุณทหารลาดกระบังจ.กรุงเทพ

เลือกใช้จอ Interactive จาก Hisense เพื่อสลัดจากการสอนเดิมๆ นำไปสู่การเรียนการสอนในยุคอนาคต

ด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัยและมีเครื่องที่ตอบโจทย์ครบครันให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้น