งานติดตั้งจอLED INDOOR ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

งานติดตั้งจอ LED และไมค์ห้องประชุม ที่ BOI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ขอขอบคุณที่องค์กรเลือกสินค้า ไว้วางใจให้เราได้ติดตั้งและบริการ