หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกับการติดตั้งจอ Video wall

ผลงานการติดตั้ง Video wall ที่หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ทีมงานขอขอบพระคุณทางโรงเรียน คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านที่เลือกใช้ Video wall จากทางเรา