บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) Video wall

ขอขอบคุณบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่เลือกใช้จอ Video wall ที่มีฟีเจอร์ และฟังก์ชันคุณภาพสูงพร้อมระบบจัดการระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ