บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลือกใช้ Interactive เพื่อผลลัพธ์การประชุมที่ดีกว่า

ขอขอบคุณบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เลือกใช้และไว้ใจกระดาน Interactive

เพื่อเพิ่มลูกเล่นการประชุมให้ดูโดดเด่น น่าสนใจมากขึ้น

ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเพียงแค่สัมผัสปลายนิ้ว