กรมสรรพากร Video wall

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ กรมสรรพากร เลือกใช้ ไว้วางใจที่เลือกใช้สินค้าจาก Azza

สำหรับตอบโจทย์การรับชมรูปภาพ วิดีโอในยุคสมัยใหม่