งานติดตั้ง Video wall ขนาดใหญ่ ณ กรมสรรพากร

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ กรมสรรพากร เลือกใช้ ไว้วางใจที่เลือกใช้สินค้าจาก Azza

สำหรับตอบโจทย์การรับชมรูปภาพ วิดีโอในยุคสมัยใหม่